X
Menu
X

Inscrición da APMM no Rexistro de Asociacións

A Asociación de Propietarios de Monte do Morrazo (APMM) vén de ser inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións, legalizando desta maneira a súa acta de constitución e os seus estatutos, nos que figuran como fins, entre outros, a mellora da rendibilidade forestal e a rendibilidade dos montes privados.

Share